پاورپوینت مقدمه ای بر بیمه و ریسک

تعداد صفحات : 38

دسته : بیمه

حجم فایل : 808 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت بیمه های عمر و پس انداز

تعداد صفحات : 45

دسته : بیمه

حجم فایل : 1532 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت بیمه های خصوصی در ایران

تعداد صفحات : 40

دسته : بیمه

حجم فایل : 666 KB

مبلغ : 14000 تومان

تحقیق صنعت بیمه شخص ثالث وسایل نقلیه

تعداد صفحات : 118

دسته : بیمه

حجم فایل : 40 KB

مبلغ : 14400 تومان

پاورپوینت تاریخچه پیدایش مدیریت ریسک و برنامه های ایمنی

تعداد صفحات : 39

دسته : بیمه

حجم فایل : 1043 KB

مبلغ : 13000 تومان

پاورپوینت مقدمه ای بر مدیریت ریسک

تعداد صفحات : 42

دسته : بیمه

حجم فایل : 846 KB

مبلغ : 13000 تومان

پاورپوینت مباحث پیشرفته در مدیریت ریسک

تعداد صفحات : 40

دسته : بیمه

حجم فایل : 506 KB

مبلغ : 13000 تومان

پاورپوینت بیمه و ریسک

تعداد صفحات : 26

دسته : بیمه

حجم فایل : 848 KB

مبلغ : 11000 تومان

پاورپوینت ریسک های اشخاص

تعداد صفحات : 43

دسته : بیمه

حجم فایل : 152 KB

مبلغ : 13000 تومان

پاورپوینت انواع ریسک در جامعه

تعداد صفحات : 27

دسته : بیمه

حجم فایل : 1376 KB

مبلغ : 11000 تومان

پاورپوینت اصول مدیریت ریسک و بیمه

تعداد صفحات : 25

دسته : بیمه

حجم فایل : 119 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت اصول قانونی در ریسک و بیمه

تعداد صفحات : 38

دسته : بیمه

حجم فایل : 156 KB

مبلغ : 13000 تومان

1