تحقیق ماشین کف رند

تعداد صفحات : 7

دسته : فنی و حرفه ای

حجم فایل : 20 KB

مبلغ : 2000 تومان

تحقیق رنگرزی و علل پرزدهی نخ آکریلیک

تعداد صفحات : 40

دسته : فنی و حرفه ای

حجم فایل : 55 KB

مبلغ : 3500 تومان

1