مقاله کیست های تخمدان در گاوهای شیری

تعداد صفحات : 10

دسته : دام و طیور

حجم فایل : 185 KB

مبلغ : 3500 تومان

پاورپوینت اهمیت و کاربرد مایکوتوکسین بایندر در صنعت دامپروری

تعداد صفحات : 36

دسته : دام و طیور

حجم فایل : 944 KB

مبلغ : 12500 تومان

پاورپوینت آلودگی به واروا در زنبوران عسل

تعداد صفحات : 55

دسته : دام و طیور

حجم فایل : 2433 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت الگوریتم کلونی زنبورعسل مصنوعی

تعداد صفحات : 42

دسته : دام و طیور

حجم فایل : 2932 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت آدیپوکین ها

تعداد صفحات : 52

دسته : دام و طیور

حجم فایل : 1861 KB

مبلغ : 15000 تومان

مقاله مقایسه دو مدل تقسیم بندی و اثر منابع کلسیم متابولیسم گوسفند

تعداد صفحات : 22

دسته : دام و طیور

حجم فایل : 31 KB

مبلغ : 3000 تومان

دانلود پروژه تخم مرغ و فرآوری آن

تعداد صفحات : 44

دسته : دام و طیور

حجم فایل : 76 KB

مبلغ : 4000 تومان

مقاله احتیاجات تهویه ای در طول انکوباسیون

تعداد صفحات : 7

دسته : دام و طیور

حجم فایل : 27 KB

مبلغ : 3000 تومان

مقاله اندازه گیری متابولیسم جنین تخم مرغ

تعداد صفحات : 7

دسته : دام و طیور

حجم فایل : 15 KB

مبلغ : 3000 تومان

مقاله عوامل مهم در کیفیت جوجه ها

تعداد صفحات : 8

دسته : دام و طیور

حجم فایل : 15 KB

مبلغ : 3000 تومان

مقاله پاسخ سوالات جوجه کشی از تحقیقات محققان

تعداد صفحات : 29

دسته : دام و طیور

حجم فایل : 849 KB

مبلغ : 3000 تومان

مقاله مدیریت و بهداشت مرغداری

تعداد صفحات : 26

دسته : دام و طیور

حجم فایل : 28 KB

مبلغ : 3000 تومان

1