دانلود نمونه سوالات قالی بافی درجه 2اسکن برگه آزمون 97/02/21

تعداد صفحات : 3

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 341 KB

مبلغ : 3000 تومان

پاورپوینت کاربرد فناوری نانو در بسته بندی غذا

تعداد صفحات : 21

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 619 KB

مبلغ : 5000 تومان

پاورپوینت تغذیه در بحران

تعداد صفحات : 86

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 2308 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت بهداشت مواد غذایی و نقش آن در سلامت

تعداد صفحات : 17

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 729 KB

مبلغ : 8500 تومان

پاورپوینت بهداشت مواد غذایی

تعداد صفحات : 74

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 723 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت بهداشت صنایع گوشت و فرآورده های آن

تعداد صفحات : 73

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 9439 KB

مبلغ : 10000 تومان

تحقیق بررسی فواید و مضرات خرما

تعداد صفحات : 21

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 108 KB

مبلغ : 2500 تومان

تحقیق بررسی انواع خشک‌کن‌های خورشیدی

تعداد صفحات : 54

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 7944 KB

مبلغ : 4500 تومان

پاورپوینت بررسی اثر فشار هیدرو استاتیک بر ارزش مواد غذایی

تعداد صفحات : 20

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 534 KB

مبلغ : 9000 تومان

دانلود مثال درس نظریه صف بهینه سازی سیستم صف

تعداد صفحات : 6

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 494 KB

مبلغ : 6000 تومان

دانلود مثال درس نظریه صف مدل های مارکوفی

تعداد صفحات : 3

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 139 KB

مبلغ : 2000 تومان

دانلود مثال درس نظریه صف مدل های نمائی و کلاسیک زنجیره های مارکوف

تعداد صفحات : 5

دسته : صنایع و صنایع غذایی

حجم فایل : 675 KB

مبلغ : 6000 تومان

1