تحقیق تستهای غیرمخرب جوش و کاربرد روش TDN در بازرسی قطعات فورج

تعداد صفحات : 67

دسته : مواد و متالوژی

حجم فایل : 892 KB

مبلغ : 5500 تومان

تحقیق عملیات حرارتی چدن نشکن

تعداد صفحات : 15

دسته : مواد و متالوژی

حجم فایل : 271 KB

مبلغ : 2000 تومان

تحقیق چدنهای پرسیلیسم مقاوم به خوردگی

تعداد صفحات : 58

دسته : مواد و متالوژی

حجم فایل : 76 KB

مبلغ : 6000 تومان

تحقیق ساختار و کاربرد مواد تابعی

تعداد صفحات : 12

دسته : مواد و متالوژی

حجم فایل : 535 KB

مبلغ : 2500 تومان

تحقیق مانومتر و لوله بوردن

تعداد صفحات : 17

دسته : مواد و متالوژی

حجم فایل : 429 KB

مبلغ : 5000 تومان

پاورپوینت تحقیق مانت کردن

تعداد صفحات : 29

دسته : مواد و متالوژی

حجم فایل : 9937 KB

مبلغ : 5500 تومان

تحقیق كاربرد سرامیكهای پیشرفته

تعداد صفحات : 25

دسته : مواد و متالوژی

حجم فایل : 79 KB

مبلغ : 7000 تومان

دانلود پاورپوینت کوره های خلاء

تعداد صفحات : 33

دسته : مواد و متالوژی

حجم فایل : 1952 KB

مبلغ : 6300 تومان

پروژه پاورپوینت وسایل اندازه گیری فشار (کپسول و بلوز)

تعداد صفحات : 14

دسته : مواد و متالوژی

حجم فایل : 4094 KB

مبلغ : 5000 تومان

دانلود پاورپوینت لوله پی تت و روتامتر

تعداد صفحات : 13

دسته : مواد و متالوژی

حجم فایل : 357 KB

مبلغ : 5000 تومان

دانلود پاورپوینت سوپر آلیاژها

تعداد صفحات : 13

دسته : مواد و متالوژی

حجم فایل : 138 KB

مبلغ : 6500 تومان

پروژه ریخته گری (متالوژی)

تعداد صفحات : 71

دسته : مواد و متالوژی

حجم فایل : 212 KB

مبلغ : 8000 تومان

1