مقاله الیاف آکریلیک

تعداد صفحات : 32

دسته : نساجی

حجم فایل : 120 KB

مبلغ : 5000 تومان

پروژه صنعت نساجی

تعداد صفحات : 86

دسته : نساجی

حجم فایل : 52 KB

مبلغ : 9500 تومان

پروژه طراحی پارچه و لباس

تعداد صفحات : 63

دسته : نساجی

حجم فایل : 258 KB

مبلغ : 8000 تومان

تأثیر هر یك از عملیات تكمیل مقدماتی روی چاپ پارچه های پنبه- پلی استر با پیگمنتها

تعداد صفحات : 71

دسته : نساجی

حجم فایل : 85 KB

مبلغ : 6500 تومان

دانلود تحقیق پارچه های تاری پودی

تعداد صفحات : 113

دسته : نساجی

حجم فایل : 3510 KB

مبلغ : 10000 تومان

تحقیق تشكیل پارچه توسط بافندگی تاری و پودی

تعداد صفحات : 229

دسته : نساجی

حجم فایل : 48191 KB

مبلغ : 15000 تومان

پایان نامه بررسی انواع بافت سرژه از نظر تشکیل دهنه در نساجی

تعداد صفحات : 162

دسته : نساجی

حجم فایل : 12530 KB

مبلغ : 20000 تومان

تحقیق تصفیه و باز یافت پساب نساجی مطالعه و توسعه مفهوم بازیافت

تعداد صفحات : 30

دسته : نساجی

حجم فایل : 553 KB

مبلغ : 4500 تومان

اطلاعات كلی راجع به ثبات رنگ در برابر نور

تعداد صفحات : 12

دسته : نساجی

حجم فایل : 29 KB

مبلغ : 2000 تومان

رنگینه ها در رنگرزی

تعداد صفحات : 20

دسته : نساجی

حجم فایل : 20 KB

مبلغ : 3000 تومان

1