تحقیق مطالعه کاهش جمعیت در روستا

تعداد صفحات : 19

دسته : جامعه شناسی

حجم فایل : 16 KB

مبلغ : 2000 تومان

تحقیق عوامل فردی اجتماعی سرقت و راه پیشگیری

تعداد صفحات : 55

دسته : جامعه شناسی

حجم فایل : 61 KB

مبلغ : 6000 تومان

تحقیق موانع و عوامل موثر بر اشتغال زنان (زنان و اشتغال)

تعداد صفحات : 58

دسته : جامعه شناسی

حجم فایل : 109 KB

مبلغ : 7500 تومان

تحقیق مسائل اجتماعی سالمندان (جامعه شناسی پیری)

تعداد صفحات : 84

دسته : جامعه شناسی

حجم فایل : 64 KB

مبلغ : 10000 تومان

مقاله جایگاه اجتماعی زنان و مشکلات زنان در جامعه

تعداد صفحات : 41

دسته : جامعه شناسی

حجم فایل : 26 KB

مبلغ : 6500 تومان

تحقیق جامعه شناسی ازدواج و خانواده

تعداد صفحات : 21

دسته : جامعه شناسی

حجم فایل : 34 KB

مبلغ : 2500 تومان

تحقیق جامعه شناختی هویت ملی ایرانیان در قرن چهار

تعداد صفحات : 36

دسته : جامعه شناسی

حجم فایل : 24 KB

مبلغ : 3000 تومان

مقاله تاثیرات تحولات فرهنگی بر جامعه

تعداد صفحات : 17

دسته : جامعه شناسی

حجم فایل : 11 KB

مبلغ : 4500 تومان

مقاله مردم شناسی و فرهنگ عامه

تعداد صفحات : 23

دسته : جامعه شناسی

حجم فایل : 15 KB

مبلغ : 4500 تومان

تحقیق میزان اعتیاد در جوامع

تعداد صفحات : 24

دسته : جامعه شناسی

حجم فایل : 16 KB

مبلغ : 2800 تومان

مقاله پدیده فرهنگی غرب زدگی

تعداد صفحات : 17

دسته : جامعه شناسی

حجم فایل : 12 KB

مبلغ : 3500 تومان

مقاله انواع آسیب اجتماعی

تعداد صفحات : 14

دسته : جامعه شناسی

حجم فایل : 12 KB

مبلغ : 3500 تومان

1