تحقیق علل و بررسی آسیبهای ورزشی

تعداد صفحات : 42

دسته : تربیت بدنی و علوم ورزشی

حجم فایل : 467 KB

مبلغ : 4000 تومان

مقاله رابطه آرتروز و ورزش

تعداد صفحات : 15

دسته : تربیت بدنی و علوم ورزشی

حجم فایل : 19 KB

مبلغ : 4000 تومان

مقاله روش کسب درآمد در رشته تربیت بدنی

تعداد صفحات : 25

دسته : تربیت بدنی و علوم ورزشی

حجم فایل : 371 KB

مبلغ : 3000 تومان

طرح درس تربیت بدنی 1

تعداد صفحات : 10

دسته : تربیت بدنی و علوم ورزشی

حجم فایل : 61 KB

مبلغ : 6500 تومان

تحقیق آسیب دیدگی های زانو

تعداد صفحات : 13

دسته : تربیت بدنی و علوم ورزشی

حجم فایل : 35 KB

مبلغ : 7000 تومان

مقاله کونگ فو توآ

تعداد صفحات : 47

دسته : تربیت بدنی و علوم ورزشی

حجم فایل : 41 KB

مبلغ : 3500 تومان

مقاله آثار توجه بر مهارتهای ورزشی حرکتی

تعداد صفحات : 28

دسته : تربیت بدنی و علوم ورزشی

حجم فایل : 69 KB

مبلغ : 3000 تومان

مقاله نقش تربیت بدنی در جامعه

تعداد صفحات : 21

دسته : تربیت بدنی و علوم ورزشی

حجم فایل : 16 KB

مبلغ : 3000 تومان

مقاله اثرات ورزش بر دستگاهها و اندام های بدن و بیماریها

تعداد صفحات : 30

دسته : تربیت بدنی و علوم ورزشی

حجم فایل : 42 KB

مبلغ : 4000 تومان

مقاله ورزش ایروبیک و اثرات آن

تعداد صفحات : 14

دسته : تربیت بدنی و علوم ورزشی

حجم فایل : 11 KB

مبلغ : 2000 تومان

مقاله ورزش شنا ( تاریخچه ، انواع و فواید شنا )

تعداد صفحات : 27

دسته : تربیت بدنی و علوم ورزشی

حجم فایل : 193 KB

مبلغ : 3000 تومان

1