تجربیات معلم در مدیریت کلاس و دانش آوزان پسر و دختر

تعداد صفحات : 70

دسته : تجربیات فرهنگیان

حجم فایل : 32 KB

مبلغ : 5000 تومان

گزارش تخصصی علاقمند کردن دانش آموزان به ادبیات فارسی و جلوگیری از افت تحصیلی

تعداد صفحات : 30

دسته : تجربیات فرهنگیان

حجم فایل : 59 KB

مبلغ : 4900 تومان

پایان نامه بررسی تأثیر آموزش روش گام به گام حل مسأله ریاضی جورج پولیا

تعداد صفحات : 95

دسته : تجربیات فرهنگیان

حجم فایل : 59 KB

مبلغ : 8500 تومان

مطالعه میزان مهارتهای مدیریتی (انسانی، ادراكی و فنی) مدیران دوره متوسطه شهرستانهای استان تهران

تعداد صفحات : 12

دسته : تجربیات فرهنگیان

حجم فایل : 13 KB

مبلغ : 2000 تومان

مهارت‎های مورد نیاز معلمان درعصر دانایی

تعداد صفحات : 33

دسته : تجربیات فرهنگیان

حجم فایل : 36 KB

مبلغ : 4000 تومان

آیا در آینده رایانه جای معلم را می گیرد؟

تعداد صفحات : 66

دسته : تجربیات فرهنگیان

حجم فایل : 64 KB

مبلغ : 4000 تومان

روابط اجتماعی معلمان و دانش‎آموزان در عصر ارتباطات

تعداد صفحات : 36

دسته : تجربیات فرهنگیان

حجم فایل : 26 KB

مبلغ : 2500 تومان

خلاقیت در كودكان بررسی نیازها و خصوصیات كودكان 4 تا 6 ساله و طراحی مبلمان كار هنری برای آنان

تعداد صفحات : 71

دسته : تجربیات فرهنگیان

حجم فایل : 43 KB

مبلغ : 6500 تومان

عنوان تحقیق- طـرح درس

تعداد صفحات : 18

دسته : تجربیات فرهنگیان

حجم فایل : 15 KB

مبلغ : 2500 تومان

1