پاورپوینت مبانی سواد اطلاعاتی

تعداد صفحات : 138

دسته : کتابداری

حجم فایل : 5174 KB

مبلغ : 17000 تومان

پاورپوینت رایانش ابری

تعداد صفحات : 31

دسته : کتابداری

حجم فایل : 5483 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت داده کاوی (data Mining)،

تعداد صفحات : 39

دسته : کتابداری

حجم فایل : 1463 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت استانداردهای نمایه سازی

تعداد صفحات : 29

دسته : کتابداری

حجم فایل : 950 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت استاندارد توصیف و دسترسی به منابع اطلاعاتی

تعداد صفحات : 44

دسته : کتابداری

حجم فایل : 2065 KB

مبلغ : 12000 تومان

كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این كتابخانه ها

تعداد صفحات : 106

دسته : کتابداری

حجم فایل : 88 KB

مبلغ : 9000 تومان

تحقیق تحولات پوستر در ایران و جهان

تعداد صفحات : 75

دسته : کتابداری

حجم فایل : 653 KB

مبلغ : 7000 تومان

كتاب و كتابخانه در تمدن اسلامی و جایگاه آن در ایران و دلایل افول این كتابخانه

تعداد صفحات : 114

دسته : کتابداری

حجم فایل : 81 KB

مبلغ : 10000 تومان

1