تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه اقتصادی ایران

تعداد صفحات : 98

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 214 KB

مبلغ : 14900 تومان

پاورپوینت بررسی جایگاه معدن در اقتصاد ایران

تعداد صفحات : 26

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 4213 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت بررسی چالش ‌های تولید ملی

تعداد صفحات : 64

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 3321 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت کتاب اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) تألیف دکتر مهدی تقوی

تعداد صفحات : 283

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 4065 KB

مبلغ : 25000 تومان

پاورپوینت بررسی فرصت ها و تهدیدهای بحران اقتصادی در تأمین مالی صادرات

تعداد صفحات : 30

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 652 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت بحران اقتصاد جهانی

تعداد صفحات : 23

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 633 KB

مبلغ : 9000 تومان

مقاله الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به عوامل طرف تقاضا

تعداد صفحات : 15

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 544 KB

مبلغ : 4000 تومان

تحقیق نقش تحولات اقتصادی بر متغیرهای فرهنگی اجتماعی سیاسی

تعداد صفحات : 48

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 38 KB

مبلغ : 4000 تومان

مقاله مالیات بر درآمد اجاره املاک

تعداد صفحات : 28

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 46 KB

مبلغ : 3000 تومان

تحقیق مالیات ارزش افزوده

تعداد صفحات : 28

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 20 KB

مبلغ : 3000 تومان

تحقیق بررسی نرخهای مالیاتی در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه

تعداد صفحات : 34

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 39 KB

مبلغ : 5500 تومان

تحقیق کنترل و کسری بودجه

تعداد صفحات : 69

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 463 KB

مبلغ : 5000 تومان

1