پاورپوینت مقدمه ای بر مفاهیم علم اقتصاد

تعداد صفحات : 25

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 645 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت جستجوی شغل، انعطاف ناپذیری دستمزدها و بیکاری

تعداد صفحات : 39

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 2801 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت بررسی بهره‌وری در اقتصاد ایران

تعداد صفحات : 72

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 2864 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت اقتصاد دانش بنیان

تعداد صفحات : 30

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 1077 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت عرضه و تقاضای نیروی کار ( ویژه درس اقتصاد کار)

تعداد صفحات : 51

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 3282 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت تورم، بهره وری و توزیع درآمد

تعداد صفحات : 20

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 2079 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت بررسی نرخ ارز و چگونگی اثرگذاری آن بر متغیرهای کلان اقتصادی

تعداد صفحات : 46

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 909 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت بازار کار اشتغال و بیکاری

تعداد صفحات : 28

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 780 KB

مبلغ : 10000 تومان

تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه اقتصادی ایران

تعداد صفحات : 98

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 214 KB

مبلغ : 14900 تومان

پاورپوینت بررسی جایگاه معدن در اقتصاد ایران

تعداد صفحات : 26

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 4213 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت بررسی چالش ‌های تولید ملی

تعداد صفحات : 64

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 3321 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت کتاب اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) تألیف دکتر مهدی تقوی

تعداد صفحات : 283

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 4065 KB

مبلغ : 25000 تومان

1