تحقیق استاندارد نمونه برداری مواد جامد در اندازه‌های مختلف

تعداد صفحات : 15

دسته : معدن

حجم فایل : 637 KB

مبلغ : 7000 تومان

3 روش انالیز گوگرد در نمونه های معدنی براساس استانداردهای بین المللی

تعداد صفحات : 5

دسته : معدن

حجم فایل : 14 KB

مبلغ : 20000 تومان

طلا (GOLD)

تعداد صفحات : 103

دسته : معدن

حجم فایل : 77 KB

مبلغ : 9000 تومان

مدیریت مؤثر و نوآور در معادن ایران

تعداد صفحات : 104

دسته : معدن

حجم فایل : 85 KB

مبلغ : 12000 تومان

پایان نامه حفاری

تعداد صفحات : 122

دسته : معدن

حجم فایل : 3615 KB

مبلغ : 12000 تومان

پایان نامه بهینه سازی انفجار در معادن سنگ آهن (چغارت و گل گهر)

تعداد صفحات : 77

دسته : معدن

حجم فایل : 1107 KB

مبلغ : 15000 تومان

پایان نامه ایمنی معادن زغال سنگ در ایران

تعداد صفحات : 139

دسته : معدن

حجم فایل : 72 KB

مبلغ : 10000 تومان

ارزیابی رفتار تنش - كرنش سنگها با استفاده از دستگاه آزمایش خودكنترل

تعداد صفحات : 34

دسته : معدن

حجم فایل : 2627 KB

مبلغ : 8000 تومان

تحلیل و بررسی كاربرد استخراج زیرزمینی در معادن سنگ های نما

تعداد صفحات : 81

دسته : معدن

حجم فایل : 1112 KB

مبلغ : 9000 تومان

پایان نامه و پروژه بهینه سازی روش های استخراج در معادن سنگ چینی

تعداد صفحات : 88

دسته : معدن

حجم فایل : 989 KB

مبلغ : 9000 تومان

پایان نامه رفتار سنگ (مكانیك سنگ) درمعدن سنگ تزئینی(بیرجند)

تعداد صفحات : 40

دسته : معدن

حجم فایل : 41942 KB

مبلغ : 9500 تومان

1