پروژه طراحی و پیاده سازی سیستم اشتراک فایل تحت اندروید و ویندوز

تعداد صفحات : 61

دسته : کامپیوتر و IT

حجم فایل : 4344 KB

مبلغ : 7900 تومان

مروری بر مفاهیم و چالش های امنیت داده در محاسبات ابری

تعداد صفحات : 117

دسته : کامپیوتر و IT

حجم فایل : 1035 KB

مبلغ : 6900 تومان

پاورپوینت مفاهیم پایه فناوری اطلاعات

تعداد صفحات : 37

دسته : کامپیوتر و IT

حجم فایل : 480 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت فرآیند در مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات : 47

دسته : کامپیوتر و IT

حجم فایل : 841 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت امنیت ارتباط از راه دور

تعداد صفحات : 29

دسته : کامپیوتر و IT

حجم فایل : 654 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت کنترل ریزبرنامه نویسی شده

تعداد صفحات : 39

دسته : کامپیوتر و IT

حجم فایل : 753 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت طرح خرید و فروش اینترنتی

تعداد صفحات : 20

دسته : کامپیوتر و IT

حجم فایل : 1498 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت الگوریتم تحمل پذیر جهت ایجاد انحصار متقابل توزیع شده

تعداد صفحات : 20

دسته : کامپیوتر و IT

حجم فایل : 3832 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت مبانی معماری نرم افزار

تعداد صفحات : 74

دسته : کامپیوتر و IT

حجم فایل : 3480 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت سیستم های خبره

تعداد صفحات : 31

دسته : کامپیوتر و IT

حجم فایل : 753 KB

مبلغ : 11500 تومان

پاورپوینت آشنایی با طراحی الگوریتم ها

تعداد صفحات : 250

دسته : کامپیوتر و IT

حجم فایل : 1132 KB

مبلغ : 30000 تومان

پاورپوینت آشنایی با نظام مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات : 18

دسته : کامپیوتر و IT

حجم فایل : 1159 KB

مبلغ : 9000 تومان

1