پاورپوینت بررسی تقریب فیلترها (همراه با مثالهای تشریحی)

تعداد صفحات : 112

دسته : برق ،الکترونیک و مخابرات

حجم فایل : 2753 KB

مبلغ : 25000 تومان

پاورپوینت طراحی موتور الکتریکی جریان مستقیم ساده

تعداد صفحات : 28

دسته : برق ،الکترونیک و مخابرات

حجم فایل : 1522 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت بررسی فرآیند ماشین وایرکات

تعداد صفحات : 89

دسته : برق ،الکترونیک و مخابرات

حجم فایل : 3176 KB

مبلغ : 17000 تومان

پاورپوینت آشنایی با مقرهای برق

تعداد صفحات : 68

دسته : برق ،الکترونیک و مخابرات

حجم فایل : 6933 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت آشنایی با ماشین های وایرکات

تعداد صفحات : 74

دسته : برق ،الکترونیک و مخابرات

حجم فایل : 2690 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت بررسی مدولاسیون های دیجیتال

تعداد صفحات : 43

دسته : برق ،الکترونیک و مخابرات

حجم فایل : 1469 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت سیستم های کنترل سرقت EAS

تعداد صفحات : 14

دسته : برق ،الکترونیک و مخابرات

حجم فایل : 790 KB

مبلغ : 8500 تومان

پاورپوینت آشنایی با ترانسفورماتورها

تعداد صفحات : 21

دسته : برق ،الکترونیک و مخابرات

حجم فایل : 1474 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت آشنایی با دیود و بررسی آن ( همراه با مثالهای تشریحی)

تعداد صفحات : 84

دسته : برق ،الکترونیک و مخابرات

حجم فایل : 2540 KB

مبلغ : 17000 تومان

پاورپوینت بررسی اصول عملکرد رله های الکترومغناطیسی (همراه با مثالهای تشریحی)

تعداد صفحات : 58

دسته : برق ،الکترونیک و مخابرات

حجم فایل : 5452 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت بررسی انواع کابل های متداول در شبکه

تعداد صفحات : 33

دسته : برق ،الکترونیک و مخابرات

حجم فایل : 2944 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری

تعداد صفحات : 34

دسته : برق ،الکترونیک و مخابرات

حجم فایل : 1349 KB

مبلغ : 9000 تومان

1