تحقیق و بررسی سنگ فرش و انواع چیدمان آن

تعداد صفحات : 22

دسته : معماری

حجم فایل : 18 KB

مبلغ : 2500 تومان

تحقیق اصول و مبانی طراحی واحد همسایگی

تعداد صفحات : 62

دسته : معماری

حجم فایل : 40 KB

مبلغ : 5500 تومان

تحقیق و بررسی معماری دوره ساسانی

تعداد صفحات : 38

دسته : معماری

حجم فایل : 1588 KB

مبلغ : 4500 تومان

تحقیق بنای زیگورات و معماری آن

تعداد صفحات : 11

دسته : معماری

حجم فایل : 11 KB

مبلغ : 2500 تومان

تحقیق مفهوم سنتی نما و سه متغیر اصلی آن

تعداد صفحات : 8

دسته : معماری

حجم فایل : 11 KB

مبلغ : 2000 تومان

تحقیق منبت کاری‌ چوب‌

تعداد صفحات : 6

دسته : ساخت و تولید

حجم فایل : 6 KB

مبلغ : 2000 تومان

تحقیق و بررسی معماری کاروانسراها

تعداد صفحات : 16

دسته : معماری

حجم فایل : 39 KB

مبلغ : 2500 تومان

تحقیق معماری مسجد جامع اصفهان

تعداد صفحات : 44

دسته : معماری

حجم فایل : 998 KB

مبلغ : 5500 تومان

تحقیق معماری مسجد گوهرشاد از آغاز تا کنون

تعداد صفحات : 153

دسته : معماری

حجم فایل : 74168 KB

مبلغ : 15000 تومان

مقاله هتل باغ پردیس کرمانشاه

تعداد صفحات : 140

دسته : معماری

حجم فایل : 22542 KB

مبلغ : 10000 تومان

تحقیق و بررسی هنر و معماری کاشان

تعداد صفحات : 27

دسته : معماری

حجم فایل : 133 KB

مبلغ : 4500 تومان

تحقیق و بررسی معماری ساختمان ابراهیم خان

تعداد صفحات : 26

دسته : معماری

حجم فایل : 1622 KB

مبلغ : 5500 تومان

1