پاورپوینت اهمیت برنامه اوقات فراغت

تعداد صفحات : 13

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 593 KB

مبلغ : 8000 تومان

تحقیق رابطه منبع کنترل رفتار و میزان تحصیلات معلمان

تعداد صفحات : 144

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 102 KB

مبلغ : 6000 تومان

تحقیق رابطه خودپنداره و بزهکاری جوانان و نوجوانان

تعداد صفحات : 70

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 85 KB

مبلغ : 9500 تومان

تحقیق مقیاس های شخصیتی زنان مجرم در مقایسه با زنان بهنجار

تعداد صفحات : 69

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 172 KB

مبلغ : 12000 تومان

تحقیق مقایسه رشدشناختی دختران و پسران با نقاشی تست آدمک رنگی

تعداد صفحات : 186

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 220 KB

مبلغ : 12500 تومان

مقاله تاثیر ایذاء و آزار کودکان توسط والدین با شرارات و بزهکاری آنان در بزرگسالی

تعداد صفحات : 55

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 50 KB

مبلغ : 7500 تومان

تحقیق افت تحصیلی دانش آموزان پسر

تعداد صفحات : 43

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 61 KB

مبلغ : 4500 تومان

تحقیق مقایسه سلامت روان زنان فعال سالمند با غیرفعال سالمند

تعداد صفحات : 100

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 724 KB

مبلغ : 12000 تومان

تحقیق مقایسه تحول شناختی کودکان عقب مانده ذهنی و عادی

تعداد صفحات : 113

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 44459 KB

مبلغ : 6000 تومان

تحقیق بررسی خلاقیت در نقاشی کودکان

تعداد صفحات : 114

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 52 KB

مبلغ : 8500 تومان

تحقیق تاثیر رنگ بر حافظه کودکان دبستانی

تعداد صفحات : 150

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 1103 KB

مبلغ : 9000 تومان

تحقیق تاثیر فشار روانی بر عملکرد تحصیلی دانشجویان

تعداد صفحات : 43

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 36 KB

مبلغ : 6000 تومان

1