پروژه بررسی رابطه پرخاشگری و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دوره راهنمایی

تعداد صفحات : 108

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 564 KB

مبلغ : 14900 تومان

پروژه بررسی میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از روش توصیفی

تعداد صفحات : 96

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 282 KB

مبلغ : 14900 تومان

پروژه بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز پیش دبستانی

تعداد صفحات : 93

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 1056 KB

مبلغ : 14900 تومان

پروژه بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان مقطع پنجم و ششم دبستان

تعداد صفحات : 106

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 399 KB

مبلغ : 14900 تومان

پاورپوینت نظریه بازتابی در روان شناسی

تعداد صفحات : 15

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 954 KB

مبلغ : 8000 تومان

پاورپوینت نظریه پیوندگرایی در یادگیری

تعداد صفحات : 17

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 954 KB

مبلغ : 9000 تومان

پاورپوینت عوامل مؤثر در یادگیری

تعداد صفحات : 20

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 1000 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت زمینه های یادگیری

تعداد صفحات : 21

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 963 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت فرادیدگاهها یا دیدگاههای فراگیر در برنامه درسی

تعداد صفحات : 19

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 1823 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت دیدگاه موضوعی و دیسیپلینی در برنامه درسی

تعداد صفحات : 19

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 1825 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت دیدگاه فرآیند شناختی در برنامه درسی

تعداد صفحات : 23

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 1926 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت کتاب روان شناسی یادگیری تألیف دکتر محمد پارسا

تعداد صفحات : 343

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 1652 KB

مبلغ : 25000 تومان

1