بررسی موضوعی روابط عمومی در ایران و جهان

تعداد صفحات : 67

دسته : خبرنگاری

حجم فایل : 65 KB

مبلغ : 5000 تومان

پژوهش عوامل انگیزشی خبرنگاران خبرگزراری ها در جهت ارتقا کیفی اخبار

تعداد صفحات : 109

دسته : خبرنگاری

حجم فایل : 131 KB

مبلغ : 8000 تومان

پایان نامه بررسی شیوه های مؤثر اطلاع رسانی درمخابرات استان یزد

تعداد صفحات : 134

دسته : خبرنگاری

حجم فایل : 1498 KB

مبلغ : 10000 تومان

پروژه چاپ و نشر از ابتدا تا کنون

تعداد صفحات : 223

دسته : خبرنگاری

حجم فایل : 3490 KB

مبلغ : 12000 تومان

1