پاورپوینت کتاب آب و هوای ایران تألیف دکتر بهلول علیجانی

تعداد صفحات : 209

دسته : هواشناسی

حجم فایل : 2834 KB

مبلغ : 34000 تومان

مقاله بررسی عوامل آلودگی محیط زیست

تعداد صفحات : 20

دسته : هواشناسی

حجم فایل : 85 KB

مبلغ : 4500 تومان

ویژگی های جمعیتی شهر خلخال

تعداد صفحات : 11

دسته : هواشناسی

حجم فایل : 171 KB

مبلغ : 5000 تومان

1