بررسی روابط سیاسی ایران و سوریه بعد از انقلاب اسلامی ایران

تعداد صفحات : 218

دسته : علوم سیاسی

حجم فایل : 142 KB

مبلغ : 23000 تومان

مقاله حقوق جزای اختصاصی

تعداد صفحات : 16

دسته : علوم سیاسی

حجم فایل : 11 KB

مبلغ : 3500 تومان

بروز خسارت و نحوه جبران آن در حقوق اسلام

تعداد صفحات : 221

دسته : علوم سیاسی

حجم فایل : 113 KB

مبلغ : 20000 تومان

تحقیق بررسی جنایت علیه بشریت در اساسنامه دیوان كیفری بین المللی

تعداد صفحات : 56

دسته : علوم سیاسی

حجم فایل : 27 KB

مبلغ : 6000 تومان

مقاله قاچاق جنسی زنان از كشورهای اروپای شرقی و مركزی و رویکرد بزه دیده محوری و زن محوری

تعداد صفحات : 33

دسته : علوم سیاسی

حجم فایل : 16 KB

مبلغ : 4500 تومان

مقاله اصول و اهداف عدالت ترمیمی

تعداد صفحات : 24

دسته : علوم سیاسی

حجم فایل : 12 KB

مبلغ : 4500 تومان

لوث در نظام حقوقی ایران

تعداد صفحات : 105

دسته : علوم سیاسی

حجم فایل : 69 KB

مبلغ : 12000 تومان

بررسی رابطه سیاسی ایران و سوریه پس از انقلاب

تعداد صفحات : 231

دسته : علوم سیاسی

حجم فایل : 141 KB

مبلغ : 20000 تومان

تحقیق فورس ماژور (قوه قاهره)

تعداد صفحات : 64

دسته : علوم سیاسی

حجم فایل : 32 KB

مبلغ : 6000 تومان

جرم سیاسی

تعداد صفحات : 87

دسته : علوم سیاسی

حجم فایل : 45 KB

مبلغ : 7000 تومان

شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات : 35

دسته : علوم سیاسی

حجم فایل : 23 KB

مبلغ : 3500 تومان

شوراها

تعداد صفحات : 28

دسته : علوم سیاسی

حجم فایل : 19 KB

مبلغ : 2900 تومان

1