پاورپوینت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (وظایف، اهداف و راهبردها)

تعداد صفحات : 22

دسته : علوم اجتماعی

حجم فایل : 1213 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت شایعه و افکار عمومی

تعداد صفحات : 18

دسته : علوم اجتماعی

حجم فایل : 767 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت رابطه فرهنگ و شخصیت

تعداد صفحات : 18

دسته : علوم اجتماعی

حجم فایل : 735 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت توسعه پایدار و توسعه فرهنگی

تعداد صفحات : 20

دسته : علوم اجتماعی

حجم فایل : 620 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت خلاصه کتاب توسعه به مثابه آزادی نوشته آمارتیاسن ترجمه دکتر وحید محمودی

تعداد صفحات : 82

دسته : علوم اجتماعی

حجم فایل : 3300 KB

مبلغ : 25000 تومان

تحقیق مددکاری اجتماعی و تاریخچه آن

تعداد صفحات : 42

دسته : علوم اجتماعی

حجم فایل : 90 KB

مبلغ : 4000 تومان

تحقیق جایگاه و روابط نهاد اجتماعی خانواده

تعداد صفحات : 78

دسته : علوم اجتماعی

حجم فایل : 85 KB

مبلغ : 4200 تومان

مقاله عدالت اجتماعی

تعداد صفحات : 24

دسته : علوم اجتماعی

حجم فایل : 14 KB

مبلغ : 2500 تومان

مقاله نرخ بیکاری در ایران و راههای مقابله با آن

تعداد صفحات : 52

دسته : علوم اجتماعی

حجم فایل : 76 KB

مبلغ : 3000 تومان

مقاله گرایش افراد سالمند به خانه سالمندان و مشکلاتشان

تعداد صفحات : 26

دسته : علوم اجتماعی

حجم فایل : 28 KB

مبلغ : 2000 تومان

پاورپوینت اعتیاد به مواد مخدر و درمان آن ،

تعداد صفحات : 120

دسته : علوم اجتماعی

حجم فایل : 329 KB

مبلغ : 7000 تومان

1