پاورپوینت کارآفرینی شرکتی و نوآوری

تعداد صفحات : 42

دسته : مدیریت

حجم فایل : 721 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت خلاصه کتاب تحقیق در عملیات (1) تألیف دکتر عادل آذر

تعداد صفحات : 57

دسته : مدیریت

حجم فایل : 663 KB

مبلغ : 20000 تومان

پاورپوینت تعیین حوزه‌ها و موضوعات کاری در طراحی ساختار یک مجموعه فنی و مهندسی

تعداد صفحات : 17

دسته : مدیریت

حجم فایل : 562 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت تحلیل استراتژیک بازار مسکن بر اساس ماتریسPEST & SWOT

تعداد صفحات : 34

دسته : مدیریت

حجم فایل : 825 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت مهارت برقراری ارتباط مؤثر

تعداد صفحات : 21

دسته : مدیریت

حجم فایل : 2059 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت مدیریت فرآیند مشارکت سازمانی

تعداد صفحات : 133

دسته : مدیریت

حجم فایل : 2417 KB

مبلغ : 17000 تومان

پاورپوینت مدیریت رفتار، مدیریت موفقیت و مدیریت ارتباط با مشتری

تعداد صفحات : 45

دسته : مدیریت

حجم فایل : 817 KB

مبلغ : 11500 تومان

پاورپوینت مدیریت تغییر، خلاقیت و نوآوری

تعداد صفحات : 35

دسته : مدیریت

حجم فایل : 1452 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت بررسی مدیریت تعارض و تصمیم گیری خلاق

تعداد صفحات : 56

دسته : مدیریت

حجم فایل : 680 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت مدیریت انگیزه، مدیریت کار و زمان و مدیریت خلاقیت

تعداد صفحات : 58

دسته : مدیریت

حجم فایل : 833 KB

مبلغ : 15000 تومان

پاورپوینت کار گروهی و مهارتهای رهبری گروه

تعداد صفحات : 79

دسته : مدیریت

حجم فایل : 1927 KB

مبلغ : 17000 تومان

پاورپوینت سیاست در سازمان

تعداد صفحات : 15

دسته : مدیریت

حجم فایل : 557 KB

مبلغ : 10000 تومان

1