پاورپوینت مدیریت کارآفرین

تعداد صفحات : 54

دسته : مدیریت

حجم فایل : 2210 KB

مبلغ : 18000 تومان

پاورپوینت کارآفرینی در ایران

تعداد صفحات : 38

دسته : مدیریت

حجم فایل : 875 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت کارآفرینی چیست و کارآفرین کیست؟

تعداد صفحات : 23

دسته : مدیریت

حجم فایل : 652 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت خلاقیت و نوآوری با تأکید بر فرآیند نوآوری و اختراع

تعداد صفحات : 31

دسته : مدیریت

حجم فایل : 547 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت آمادگی برای ورود به دنیای کسب و کار

تعداد صفحات : 29

دسته : مدیریت

حجم فایل : 3025 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت اصول کار تیمی

تعداد صفحات : 29

دسته : مدیریت

حجم فایل : 608 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت آشنایی با مهندسی خلاقیت و نظریه حل ابداعانه مسئله (TRIZ )

تعداد صفحات : 86

دسته : مدیریت

حجم فایل : 928 KB

مبلغ : 18000 تومان

پاورپوینت آشنایی با بازاریابی تک به تک

تعداد صفحات : 14

دسته : مدیریت

حجم فایل : 1076 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت اخلاق حرفه ای، اصول و ویژگیهای آن

تعداد صفحات : 58

دسته : مدیریت

حجم فایل : 577 KB

مبلغ : 18000 تومان

پاورپوینت مالیه عمومی و بودجه دولتی

تعداد صفحات : 34

دسته : مدیریت

حجم فایل : 599 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت قوه مجریه و دستگاه اداری مرکزی جمهوری اسلامی ایران

تعداد صفحات : 18

دسته : مدیریت

حجم فایل : 578 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت تصمیم‌گیری در مدیریت و فرایند تحلیل سلسله مراتبی(AHP )

تعداد صفحات : 44

دسته : مدیریت

حجم فایل : 1107 KB

مبلغ : 14000 تومان

1