پاورپوینت بررسی کلاهبرداری الکترونیکی در قوانین تجارت الکترونیکی

تعداد صفحات : 24

دسته : حقوق

حجم فایل : 585 KB

مبلغ : 10000 تومان

مقاله حقوق زنان از نظر فقهی و حقوقی و اجتماعی

تعداد صفحات : 65

دسته : حقوق

حجم فایل : 50 KB

مبلغ : 8000 تومان

تحقیق حقوق بین الملل اقتصادی

تعداد صفحات : 42

دسته : حقوق

حجم فایل : 26 KB

مبلغ : 4500 تومان

تحقیق حقوق بین الملل منع شکنجه

تعداد صفحات : 48

دسته : حقوق

حجم فایل : 40 KB

مبلغ : 3500 تومان

تحقیق انواع و حقوق تجارت

تعداد صفحات : 230

دسته : حقوق

حجم فایل : 114 KB

مبلغ : 10000 تومان

مقاله رشوه و ارتشاء

تعداد صفحات : 36

دسته : حقوق

حجم فایل : 25 KB

مبلغ : 3000 تومان

تحقیق حق توسعه حقوق بشر

تعداد صفحات : 41

دسته : حقوق

حجم فایل : 30 KB

مبلغ : 4000 تومان

تحقیق جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت

تعداد صفحات : 77

دسته : حقوق

حجم فایل : 37 KB

مبلغ : 4500 تومان

مقاله جرم سیاسی و میزان و نوع مجازات مجرمان جرایم سیاسی

تعداد صفحات : 44

دسته : حقوق

حجم فایل : 22 KB

مبلغ : 4500 تومان

تحقیق جرم انگاری تقنینی و اجرایی فرهنگ جوانی و مداخلات کیفری

تعداد صفحات : 23

دسته : حقوق

حجم فایل : 26 KB

مبلغ : 5000 تومان

تحقیق حقوقی بررسی جرایم کامپیوتری و اینترنتی

تعداد صفحات : 66

دسته : حقوق

حجم فایل : 52 KB

مبلغ : 5000 تومان

تحقیق حقوق در امور اجتماعی و جامعه شناسی حقوقی

تعداد صفحات : 49

دسته : حقوق

حجم فایل : 28 KB

مبلغ : 4000 تومان

1