طرح تولید ژله رویال با ظرفیت زنبورستان 60 کلنی

تعداد صفحات : 12

دسته : طرح های توجیهی و کارآفرینی

حجم فایل : 73 KB

مبلغ : 2000 تومان

طرح تولیدی نقش بسته بندی در توسعه صادرات زعفران

تعداد صفحات : 33

دسته : طرح های توجیهی و کارآفرینی

حجم فایل : 123 KB

مبلغ : 3000 تومان

دانلود طرح تولید سپر جلو و عقب خودرو

تعداد صفحات : 57

دسته : طرح های توجیهی و کارآفرینی

حجم فایل : 7216 KB

مبلغ : 3000 تومان

پروژه طرح احداث واحد تولید نوشابه گازدار بدون الکل با طعم های مختلف

تعداد صفحات : 82

دسته : طرح های توجیهی و کارآفرینی

حجم فایل : 381 KB

مبلغ : 3500 تومان

دانلود طرح فرآیند تولید نوشابه 300 سی سی قوطی

تعداد صفحات : 37

دسته : طرح های توجیهی و کارآفرینی

حجم فایل : 206 KB

مبلغ : 3000 تومان

کار آفرینی احداث کارخانه سوسیس و کالباس

تعداد صفحات : 139

دسته : طرح های توجیهی و کارآفرینی

حجم فایل : 711 KB

مبلغ : 9900 تومان

دانلود گزارش کارآموزی رشته مهندسی شیمی و نفت در پالایشگاه آبادان

تعداد صفحات : 25

دسته : طرح های توجیهی و کارآفرینی

حجم فایل : 513 KB

مبلغ : 9000 تومان

دانلود گزارش کارآموزی کامپیوتر در شبکه بهداشت و درمان

تعداد صفحات : 25

دسته : طرح های توجیهی و کارآفرینی

حجم فایل : 26 KB

مبلغ : 8900 تومان

طرح توجیهی پرواربندی بره

تعداد صفحات : 21

دسته : طرح های توجیهی و کارآفرینی

حجم فایل : 42 KB

مبلغ : 7900 تومان

پروژه کارآفرینی تاسیس دفتر خدمات کامپیوتری

تعداد صفحات : 16

دسته : طرح های توجیهی و کارآفرینی

حجم فایل : 43 KB

مبلغ : 7900 تومان

طرح توجیهی تولید چشم الکترونیکی

تعداد صفحات : 23

دسته : طرح های توجیهی و کارآفرینی

حجم فایل : 423 KB

مبلغ : 3000 تومان

طرح تولید قطعات الومینیوم خودرو

تعداد صفحات : 8

دسته : طرح های توجیهی و کارآفرینی

حجم فایل : 728 KB

مبلغ : 4000 تومان

1