گزارش کار صنایع چوب و کاغذ چوکا تالش

تعداد صفحات : 45

دسته : گزارش کار آموزی و کارورزی

حجم فایل : 50 KB

مبلغ : 4500 تومان

گزارش کار آزمایشگاه شیمی ـ‌ فیزیک

تعداد صفحات : 28

دسته : گزارش کار آموزی و کارورزی

حجم فایل : 205 KB

مبلغ : 2500 تومان

گزارش بازدید از معدن آهن چغارت و فسفات اسفوردی

تعداد صفحات : 40

دسته : گزارش کار آموزی و کارورزی

حجم فایل : 453 KB

مبلغ : 7500 تومان

گزارش بازدید از افیولیت های منطقه سورک

تعداد صفحات : 55

دسته : گزارش کار آموزی و کارورزی

حجم فایل : 53931 KB

مبلغ : 5000 تومان

کارآموزی آزمایشگاه آب

تعداد صفحات : 59

دسته : گزارش کار آموزی و کارورزی

حجم فایل : 1066 KB

مبلغ : 2500 تومان

گزارش تحقیق آزمایش های آب و فاضلاب

تعداد صفحات : 43

دسته : گزارش کار آموزی و کارورزی

حجم فایل : 107 KB

مبلغ : 4000 تومان

کارآموزی نقشه كشی معماری 38 ص

تعداد صفحات : 38

دسته : گزارش کار آموزی و کارورزی

حجم فایل : 1205 KB

مبلغ : 3000 تومان

کارآموزی -كامپیوتر - آموزش و پرورش گلستان 22 ص

تعداد صفحات : 22

دسته : گزارش کار آموزی و کارورزی

حجم فایل : 52 KB

مبلغ : 7000 تومان

مكان كارآموزی -شركت مخابرات استان تهران ، اداره نظارت، آزمایش و تحویل سیستمهای انتقال 36 ص

تعداد صفحات : 36

دسته : گزارش کار آموزی و کارورزی

حجم فایل : 28 KB

مبلغ : 11000 تومان

کارآموزی قضایی بررسی پرونده صدور چک پرداخت نشدنی

تعداد صفحات : 13

دسته : گزارش کار آموزی و کارورزی

حجم فایل : 34 KB

مبلغ : 4000 تومان

گزارش کاراموزی تجهیز و نو سازی اراضی شالیزاری(تسطیح اراضی)

تعداد صفحات : 39

دسته : گزارش کار آموزی و کارورزی

حجم فایل : 4710 KB

مبلغ : 5500 تومان

گزارش کارآموزی کشاورزی مطالعاتی در زمینه های حشره شناسی- آفات گیاهی و حشره کشها

تعداد صفحات : 370

دسته : گزارش کار آموزی و کارورزی

حجم فایل : 190 KB

مبلغ : 7500 تومان

1