قالب پاورپوینت مخصوص دفاع کارشناسی ارشد

تعداد صفحات : 25

دسته : پاورپوینت

حجم فایل : 5872 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت تحقیق بهره وری

تعداد صفحات : 39

دسته : پاورپوینت

حجم فایل : 589 KB

مبلغ : 6500 تومان

تحقیق توسعه و طراحی محصول

تعداد صفحات : 52

دسته : پاورپوینت

حجم فایل : 1549 KB

مبلغ : 6500 تومان

تحقیق کمبود عناصر غذائی در پسته

تعداد صفحات : 23

دسته : پاورپوینت

حجم فایل : 49286 KB

مبلغ : 3000 تومان

تحقیق قرنطینه گیاهی

تعداد صفحات : 44

دسته : پاورپوینت

حجم فایل : 6811 KB

مبلغ : 3000 تومان

تحقیق طراحی و توسعه محصولات صنایع غذایی

تعداد صفحات : 41

دسته : پاورپوینت

حجم فایل : 492 KB

مبلغ : 4000 تومان

تحقیق خواص رئولوژیکی صمغ کتیرا

تعداد صفحات : 25

دسته : پاورپوینت

حجم فایل : 879 KB

مبلغ : 3500 تومان

تحقیق اثرات دارویی علف چای

تعداد صفحات : 12

دسته : پاورپوینت

حجم فایل : 1239 KB

مبلغ : 2000 تومان

تحقیق انواع شکلات و فرآیند تولید آنها

تعداد صفحات : 67

دسته : پاورپوینت

حجم فایل : 584 KB

مبلغ : 4500 تومان

تحقیق شربت های قندی

تعداد صفحات : 24

دسته : پاورپوینت

حجم فایل : 143 KB

مبلغ : 2000 تومان

تحقیق سیستم بسته بندی ضد عفونی شده (آسپتیک)

تعداد صفحات : 12

دسته : پاورپوینت

حجم فایل : 729 KB

مبلغ : 2000 تومان

تحقیق نکات مهم در زراعت سیب زمینی

تعداد صفحات : 28

دسته : پاورپوینت

حجم فایل : 11107 KB

مبلغ : 2500 تومان

1