تحقیق بازاریابی کروی

تعداد صفحات : 12

دسته : بازاریابی و امور مالی

حجم فایل : 12 KB

مبلغ : 3000 تومان

تحقیق بازاریابی صنعتی

تعداد صفحات : 42

دسته : بازاریابی و امور مالی

حجم فایل : 26 KB

مبلغ : 3000 تومان

تحقیق بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد صفحات : 268

دسته : بازاریابی و امور مالی

حجم فایل : 250 KB

مبلغ : 7000 تومان

مقاله تبلیغات و بازاریابی اینترنتی

تعداد صفحات : 40

دسته : بازاریابی و امور مالی

حجم فایل : 30 KB

مبلغ : 6500 تومان

تحقیق اصول بازاریابی تلفنی

تعداد صفحات : 26

دسته : بازاریابی و امور مالی

حجم فایل : 10 KB

مبلغ : 4500 تومان

تحقیق بازاریابی کاربردی در تعریف بازار

تعداد صفحات : 16

دسته : بازاریابی و امور مالی

حجم فایل : 16 KB

مبلغ : 3500 تومان

مقاله نقش فرهنگ در بازاريابی

تعداد صفحات : 17

دسته : بازاریابی و امور مالی

حجم فایل : 93 KB

مبلغ : 3000 تومان

پاورپوینت رضایت و وفاداری پس از خرید

تعداد صفحات : 19

دسته : بازاریابی و امور مالی

حجم فایل : 804 KB

مبلغ : 10000 تومان

بررسی میزان فروش خدمات بیمه ای با استفاده از الگوهای منتخب بازاریابی

تعداد صفحات : 85

دسته : بازاریابی و امور مالی

حجم فایل : 87 KB

مبلغ : 7000 تومان

دانلود پاورپوینت دیدگاه بازار- محور زمینه ساز موفقیت استرتژیهای بنگاه، تجاری و بازاریابی

تعداد صفحات : 18

دسته : بازاریابی و امور مالی

حجم فایل : 397 KB

مبلغ : 8000 تومان

دانلود پاورپوینت فرآیند تصمیم مارک در بازاریابی

تعداد صفحات : 18

دسته : بازاریابی و امور مالی

حجم فایل : 2025 KB

مبلغ : 8000 تومان

صنعت سرمایه گذاری دوطرفة كانادا

تعداد صفحات : 22

دسته : بازاریابی و امور مالی

حجم فایل : 60 KB

مبلغ : 3000 تومان

1