دانلود پروژه شرکت نوش مازندران

تعداد صفحات : 140

دسته : پژوهش

حجم فایل : 203 KB

مبلغ : 12000 تومان

مقاله چرخش تخم مرغ یا ترنر

تعداد صفحات : 7

دسته : پژوهش

حجم فایل : 15 KB

مبلغ : 2000 تومان

مقاله اثر هیدروکلوئید و امولسیفایر بر خصوصیات رئولوژیکی کیک بدون تخم مرغ

تعداد صفحات : 29

دسته : پژوهش

حجم فایل : 1318 KB

مبلغ : 2500 تومان

مقاله تاثیر دما و زمان پخت در تردی و کلاژن گوشت خرگوش

تعداد صفحات : 8

دسته : پژوهش

حجم فایل : 11 KB

مبلغ : 1000 تومان

مقاله اثر درجه حرارت انکوباسیون بر کیفیت جوجه ها

تعداد صفحات : 27

دسته : پژوهش

حجم فایل : 33 KB

مبلغ : 3000 تومان

مقاله اثر اندازه تخم مرغ بر حرارت و انرژی انتقالی به جوجه ها

تعداد صفحات : 21

دسته : پژوهش

حجم فایل : 145 KB

مبلغ : 4500 تومان

مقاله علل موثر در عدم جذب زرده در طیور

تعداد صفحات : 9

دسته : پژوهش

حجم فایل : 21 KB

مبلغ : 3000 تومان

مقاله مهندسی و معماری سیستم ها

تعداد صفحات : 38

دسته : پژوهش

حجم فایل : 25 KB

مبلغ : 3000 تومان

مقاله طیف سنجی جرمی

تعداد صفحات : 15

دسته : پژوهش

حجم فایل : 358 KB

مبلغ : 1500 تومان

پروژه تهویه مطبوع ساختمان سه واحده

تعداد صفحات : 24

دسته : پژوهش

حجم فایل : 108 KB

مبلغ : 3000 تومان

تحقیق بهینه سازی کنداسورهای لوله پرّه دار با سیستم هوشمند

تعداد صفحات : 16

دسته : پژوهش

حجم فایل : 2822 KB

مبلغ : 2500 تومان

تحقیق تصفیه فاضلابها و پسابهای صنعتی

تعداد صفحات : 38

دسته : پژوهش

حجم فایل : 288 KB

مبلغ : 2500 تومان

1