نمونه سوالات بنای سفت کار درجه 3 فنی و حرفه ای

تعداد صفحات : 19

دسته : plan پلان

حجم فایل : 939 KB

مبلغ : 5900 تومان

پروژه تولید برق بدون مصرف سوخت

تعداد صفحات : 137

دسته : plan پلان

حجم فایل : 1635 KB

مبلغ : 6500 تومان

مبانی نظری پلیس و امنیت و قرآن

تعداد صفحات : 43

دسته : plan پلان

حجم فایل : 60 KB

مبلغ : 24000 تومان

مبانی نظری حیطه های رشد مغرب زمین، عوامل اقتصادی، اجتماعی، علمی، فرهنگی، سیاسی

تعداد صفحات : 43

دسته : plan پلان

حجم فایل : 92 KB

مبلغ : 25000 تومان

مبانی نظری اشتیاق و رضایت شغلی کارکنان و عملکرد مدیران

تعداد صفحات : 26

دسته : plan پلان

حجم فایل : 181 KB

مبلغ : 19000 تومان

مبانی نظری خشونت جسمی و جنسی، انواع خشونت، مزاحمت های خیابانی، خشونت علیه زنان

تعداد صفحات : 44

دسته : plan پلان

حجم فایل : 64 KB

مبلغ : 27000 تومان

مبانی نظری سکوت در آثار سعدی

تعداد صفحات : 40

دسته : plan پلان

حجم فایل : 84 KB

مبلغ : 23000 تومان

پروژه اصول کار و قرارداد سیستم حقوق دستمزد و بررسی شركت فرش آزادگان

تعداد صفحات : 70

دسته : plan پلان

حجم فایل : 1043 KB

مبلغ : 5000 تومان

مبانی نظری افسردگی

تعداد صفحات : 31

دسته : plan پلان

حجم فایل : 43 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت آشنایی با معماری اسلامی 34 اسلاید

تعداد صفحات : 34

دسته : plan پلان

حجم فایل : 1862 KB

مبلغ : 3000 تومان

پاورپوینت بررسی مهندسی معکوس

تعداد صفحات : 18

دسته : plan پلان

حجم فایل : 121 KB

مبلغ : 7000 تومان

1