تحقیق جامع و کامل مروری بر عملکرد بخش فرهنگ در برنامه چهارم توسعه (میراث فرهنگی و گردشگری)

تعداد صفحات : 32

دسته : گردشگری و توریسم

حجم فایل : 3809 KB

مبلغ : 20000 تومان

دانلود پاورپوینت مطالعات اقامتی هتل

تعداد صفحات : 66

دسته : گردشگری و توریسم

حجم فایل : 8462 KB

مبلغ : 7500 تومان

دانلود پاورپوینت میل رادكان البرز

تعداد صفحات : 10

دسته : گردشگری و توریسم

حجم فایل : 2061 KB

مبلغ : 5000 تومان

دانلود پاورپوینت آشنایی با کشور مصر

تعداد صفحات : 47

دسته : گردشگری و توریسم

حجم فایل : 3537 KB

مبلغ : 7000 تومان

دانلود پاورپوینت عجایب هفتگانه عصر حاضر

تعداد صفحات : 9

دسته : گردشگری و توریسم

حجم فایل : 473 KB

مبلغ : 5000 تومان

دانلود پاورپوینت بناهای معروف یونان

تعداد صفحات : 31

دسته : گردشگری و توریسم

حجم فایل : 1376 KB

مبلغ : 5500 تومان

دانلود پاورپوینت بناهای مهم بین النهرین

تعداد صفحات : 42

دسته : گردشگری و توریسم

حجم فایل : 4496 KB

مبلغ : 5500 تومان

شهر تهران و اكوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت

تعداد صفحات : 114

دسته : گردشگری و توریسم

حجم فایل : 66 KB

مبلغ : 10000 تومان

نقش گردشگری در اقتصاد و چالش های توسعه آن در ایران

تعداد صفحات : 35

دسته : گردشگری و توریسم

حجم فایل : 136 KB

مبلغ : 8500 تومان

شهر ماسوله زیستگاه تاریخی

تعداد صفحات : 32

دسته : گردشگری و توریسم

حجم فایل : 21 KB

مبلغ : 3000 تومان

بررسی شهرستان یزد

تعداد صفحات : 39

دسته : گردشگری و توریسم

حجم فایل : 26 KB

مبلغ : 3500 تومان

صنعت توریسم در اصفهان

تعداد صفحات : 29

دسته : گردشگری و توریسم

حجم فایل : 159 KB

مبلغ : 3200 تومان

1