تست زنی با نگاه در 10 ثانیه

تعداد صفحات : 66

دسته : کنکور

حجم فایل : 3291 KB

مبلغ : 10000 تومان

کنکوری درس هوش مصنوعی

تعداد صفحات : 360

دسته : کنکور

حجم فایل : 415 KB

مبلغ : 3900 تومان

1