بررسی تاثیر كیفیت خدمات بر ارزش ویژه نام تجاری از دیدگاه مصرف كننده در صنعت هتلداری

تعداد صفحات : 74

دسته : هتل داری

حجم فایل : 2604 KB

مبلغ : 55000 تومان

1