دانلود طرح تکثیر و پرورش کبک صنعتی

تعداد صفحات : 14

دسته : سایر گروه ها

حجم فایل : 17 KB

مبلغ : 5000 تومان

گیاه شناسی

تعداد صفحات : 11

دسته : سایر گروه ها

حجم فایل : 99 KB

مبلغ : 3000 تومان

بیش فعالی در کودکان

تعداد صفحات : 30

دسته : سایر گروه ها

حجم فایل : 82 KB

مبلغ : 2500 تومان

معرفی و آزمایش کد ایکار

تعداد صفحات : 3

دسته : سایر گروه ها

حجم فایل : 30 KB

مبلغ : 2000 تومان

پروژه بانك رجیسترها یا ثبات های كامپیوتر در مکس پلاس(maxplus)

تعداد صفحات : 1

دسته : سایر گروه ها

حجم فایل : 117 KB

مبلغ : 15000 تومان

پروژه کشیدن خط با الگوریتم برسنهام

تعداد صفحات : 1

دسته : سایر گروه ها

حجم فایل : 147 KB

مبلغ : 2000 تومان

پروژه رنگ آمیزی صفحه با رنگ دلخواه

تعداد صفحات : 1

دسته : سایر گروه ها

حجم فایل : 147 KB

مبلغ : 4900 تومان

پروژه تغییر رنگ پشت زمینه در خروجی

تعداد صفحات : 1

دسته : سایر گروه ها

حجم فایل : 147 KB

مبلغ : 4900 تومان

1