گزارش پروژه ی درس کارشناسی ارشد مباحث ویژه شبکه های اجتماعی-استاد صفایی

تعداد صفحات : 25

دسته : شبکه های اجتماعی

حجم فایل : 1037 KB

مبلغ : 70000 تومان

بانک شماره های معتبر تلگرامی با بیش از یک میلیون شماره اعتبار سنجی شده

تعداد صفحات : 1

دسته : شبکه های اجتماعی

حجم فایل : 3357 KB

مبلغ : 7900 تومان

ESIAtalk.v2.3.1 اسیا تالک ساخت شماره مجازی

تعداد صفحات : 1

دسته : شبکه های اجتماعی

حجم فایل : 13160 KB

مبلغ : 3900 تومان

الگوریتم های خوشه بندی در شبکه های حسگر بی سیم

تعداد صفحات : 133

دسته : شبکه های اجتماعی

حجم فایل : 1591 KB

مبلغ : 9900 تومان

پست الکترونیکی و اشاعه اطلاعات

تعداد صفحات : 20

دسته : شبکه های اجتماعی

حجم فایل : 23 KB

مبلغ : 2500 تومان

1