عنوان - سیستم های امنیتی شبکه پایان نامه دوره کاردانی رشته کامپیوتر

تعداد صفحات : 66

دسته : امنیت

حجم فایل : 5042 KB

مبلغ : 5000 تومان

SSL امنیت اطلاعات با پروتکل

تعداد صفحات : 14

دسته : امنیت

حجم فایل : 530 KB

مبلغ : 5000 تومان

تحقیق هکرها

تعداد صفحات : 10

دسته : امنیت

حجم فایل : 12 KB

مبلغ : 5000 تومان

پاورپوینت مهندسی امنیت

تعداد صفحات : 34

دسته : امنیت

حجم فایل : 743 KB

مبلغ : 5000 تومان

مقاله فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها

تعداد صفحات : 100

دسته : امنیت

حجم فایل : 84 KB

مبلغ : 5000 تومان

1