پروژه برنامه نویسی در محیط کلاینت سرور با استفاده از مدل کوربا

تعداد صفحات : 38

دسته : شبکه های کامپیوتری

حجم فایل : 285 KB

مبلغ : 4500 تومان

پاورپوینت شبكه های فعالیت 102 اسلاید ( شبکه AOV )

تعداد صفحات : 102

دسته : شبکه های کامپیوتری

حجم فایل : 191 KB

مبلغ : 5000 تومان

مدیریت خطا مدیریت پیکربندی در شبکه های کامپیوتری

تعداد صفحات : 19

دسته : شبکه های کامپیوتری

حجم فایل : 385 KB

مبلغ : 12900 تومان

مباحث پیشرفته درشبکه های کامپیوتری (شبکه های کامپیوتری(کارشناسی ارشد

تعداد صفحات : 12

دسته : شبکه های کامپیوتری

حجم فایل : 2863 KB

مبلغ : 11900 تومان

سمینار وزن شبکه در مرکزیت گره - تعمیم درجه و کوتاهترین مسیر

تعداد صفحات : 22

دسته : شبکه های کامپیوتری

حجم فایل : 1169 KB

مبلغ : 12900 تومان

پایان نامه شبکه های Grid

تعداد صفحات : 84

دسته : شبکه های کامپیوتری

حجم فایل : 1175 KB

مبلغ : 16000 تومان

مقاله یک مدل تحمل خطا برای سیستم اکتور –سنسور بی سیم

تعداد صفحات : 11

دسته : شبکه های کامپیوتری

حجم فایل : 290 KB

مبلغ : 11900 تومان

مقاله RAID

تعداد صفحات : 9

دسته : شبکه های کامپیوتری

حجم فایل : 16 KB

مبلغ : 9000 تومان

تحقیق مفاهیم شبکه در سیستم عامل unix

تعداد صفحات : 100

دسته : شبکه های کامپیوتری

حجم فایل : 58 KB

مبلغ : 10000 تومان

مقدمه ­ای بر داده ­کاوی

تعداد صفحات : 31

دسته : شبکه های کامپیوتری

حجم فایل : 249 KB

مبلغ : 5900 تومان

پروژه شبکه های کامپیوتری-مدارهای الکترونیکی

تعداد صفحات : 259

دسته : شبکه های کامپیوتری

حجم فایل : 1299 KB

مبلغ : 14500 تومان

کار اموزی سیستم های مداربسته

تعداد صفحات : 5

دسته : شبکه های کامپیوتری

حجم فایل : 54 KB

مبلغ : 3000 تومان

1