پاورپوینت هوش مصنوعی

تعداد صفحات : 27

دسته : هوش مصنوعی

حجم فایل : 2869 KB

مبلغ : 10000 تومان

تحقیق هوش مصنوعی - تاریخچه کاربرد و آینده

تعداد صفحات : 44

دسته : هوش مصنوعی

حجم فایل : 236 KB

مبلغ : 4000 تومان

مقاله تکنیک ها و زبان برنامه نویسی هوش مصنوعی

تعداد صفحات : 34

دسته : هوش مصنوعی

حجم فایل : 124 KB

مبلغ : 5000 تومان

مقاله هوش مصنوعی ربات

تعداد صفحات : 12

دسته : هوش مصنوعی

حجم فایل : 68 KB

مبلغ : 6000 تومان

رابطه هوش مصنوعی، معادله مارکوف، ژنتیک و منطق فازی

تعداد صفحات : 160

دسته : هوش مصنوعی

حجم فایل : 3530 KB

مبلغ : 9500 تومان

پروپوزال شناسایی وب سایت فیشینگ در بانکداری الکترونیکی با منطق فازی

تعداد صفحات : 8

دسته : هوش مصنوعی

حجم فایل : 84 KB

مبلغ : 5900 تومان

رده بندی کالاها در فروشگاه های الکترونیکی _ یک رهیافت فازی

تعداد صفحات : 20

دسته : هوش مصنوعی

حجم فایل : 1742 KB

مبلغ : 10000 تومان

پروسه ارزیابی یک الگوریتم ژنتیك برای بهبود شبكه پس از خطا BPN

تعداد صفحات : 42

دسته : هوش مصنوعی

حجم فایل : 622 KB

مبلغ : 4000 تومان

اراﺋﻪ ﻣﺪﻟﻲ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺮﺟﻊ راﻫﻜﺎر

تعداد صفحات : 183

دسته : هوش مصنوعی

حجم فایل : 1365 KB

مبلغ : 20000 تومان

1