دانلود تحقیق هبلکس یا بتن سبک

تعداد صفحات : 90

دسته : مهندسی

حجم فایل : 280 KB

مبلغ : 7000 تومان

تحقیق کاربرد مبرد

تعداد صفحات : 19

دسته : مهندسی

حجم فایل : 20 KB

مبلغ : 3000 تومان

پروژه كنترل فرآیند آماری

تعداد صفحات : 46

دسته : مهندسی

حجم فایل : 54 KB

مبلغ : 4500 تومان

خواص سوپرآلیاژها و مقاومت آنها در برابر خوردگی

تعداد صفحات : 199

دسته : مهندسی

حجم فایل : 74 KB

مبلغ : 15000 تومان

انجام پروژة HCFC R-22 در چیلرهای مجتمع پتروشیمی اصفهان

تعداد صفحات : 24

دسته : مهندسی

حجم فایل : 19 KB

مبلغ : 3000 تومان

گزارش کار اموزی اصول و مقررات ساختمان سازی

تعداد صفحات : 37

دسته : مهندسی

حجم فایل : 26 KB

مبلغ : 4000 تومان

طراحی بتن - تعیین مقادیر اجزاء بتن در یك متر مكعب

تعداد صفحات : 18

دسته : مهندسی

حجم فایل : 32 KB

مبلغ : 2500 تومان

مهندسی و علم مواد

تعداد صفحات : 18

دسته : مهندسی

حجم فایل : 15 KB

مبلغ : 2500 تومان

نقش سیستمهای اطلاعاتی و تكنولوژی در مدیریت زنجیره‌ تامین

تعداد صفحات : 14

دسته : مهندسی

حجم فایل : 15 KB

مبلغ : 1600 تومان

كامپوزیت

تعداد صفحات : 7

دسته : مهندسی

حجم فایل : 34 KB

مبلغ : 1000 تومان

مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه

تعداد صفحات : 73

دسته : مهندسی

حجم فایل : 16 KB

مبلغ : 6000 تومان

1