پاورپوینت مدیریت مالی 1( به همراه حل تشریحی تمرینات و نمونه سؤالات امتحانی)

تعداد صفحات : 306

دسته : مالی

حجم فایل : 951 KB

مبلغ : 25000 تومان

پاورپوینت سرمایه گذاری بین شرکتها

تعداد صفحات : 22

دسته : مالی

حجم فایل : 576 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت مدیریت مالی بین المللی

تعداد صفحات : 46

دسته : مالی

حجم فایل : 706 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت بررسی استراتژی پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی

تعداد صفحات : 26

دسته : مالی

حجم فایل : 1514 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت بررسی اوراق مشارکت رهنی به عنوان ابزاری نوین در تأمین مالی بانک ها

تعداد صفحات : 36

دسته : مالی

حجم فایل : 631 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت اوراق منفعت

تعداد صفحات : 17

دسته : مالی

حجم فایل : 602 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت آشنایی با سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات : 29

دسته : مالی

حجم فایل : 1092 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت آشنایی با سرمایه گذاری خارجی و بررسی انواع ترتیبات حقوقی آن

تعداد صفحات : 27

دسته : مالی

حجم فایل : 1655 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت بررسی مدل‌های مدیریتی بنگاه مادر، هولدینگ و سرمایه‌گذاری

تعداد صفحات : 29

دسته : مالی

حجم فایل : 1401 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت ساختار سرمایه و عوامل تعیین کننده ساختار مالی

تعداد صفحات : 35

دسته : مالی

حجم فایل : 620 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مستغلات و صندوق‌های زمین و ساختمان

تعداد صفحات : 24

دسته : مالی

حجم فایل : 1303 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت تجزیه و تحلیل تکنیکال

تعداد صفحات : 87

دسته : مالی

حجم فایل : 1214 KB

مبلغ : 17000 تومان

1