پاورپوینت تحلیل گری مالی مبتنی بر ارزش ( ویژه ارائه کلاسی درس حسابداری مدیریت)

تعداد صفحات : 100

دسته : مالی

حجم فایل : 1822 KB

مبلغ : 20000 تومان

پاورپوینت صندوقهای سرمایه گذاری مشترک

تعداد صفحات : 78

دسته : مالی

حجم فایل : 2139 KB

مبلغ : 20000 تومان

پاورپوینت آشنایی با تئوری سرمایه گذاری

تعداد صفحات : 41

دسته : مالی

حجم فایل : 932 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه

تعداد صفحات : 27

دسته : مالی

حجم فایل : 863 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت مدیریت مالی 1( به همراه حل تشریحی تمرینات و نمونه سؤالات امتحانی)

تعداد صفحات : 306

دسته : مالی

حجم فایل : 951 KB

مبلغ : 25000 تومان

پاورپوینت سرمایه گذاری بین شرکتها

تعداد صفحات : 22

دسته : مالی

حجم فایل : 576 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت مدیریت مالی بین المللی

تعداد صفحات : 46

دسته : مالی

حجم فایل : 706 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت بررسی استراتژی پوشش ریسک با استفاده از قراردادهای آتی

تعداد صفحات : 26

دسته : مالی

حجم فایل : 1514 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت بررسی اوراق مشارکت رهنی به عنوان ابزاری نوین در تأمین مالی بانک ها

تعداد صفحات : 36

دسته : مالی

حجم فایل : 631 KB

مبلغ : 14000 تومان

پاورپوینت اوراق منفعت

تعداد صفحات : 17

دسته : مالی

حجم فایل : 602 KB

مبلغ : 10000 تومان

پاورپوینت آشنایی با سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران

تعداد صفحات : 29

دسته : مالی

حجم فایل : 1092 KB

مبلغ : 12000 تومان

1