پاورپوینت ارزیابی و صدور اختیارات معامله (option)

تعداد صفحات : 21

دسته : مالی

حجم فایل : 735 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت کل کتاب مدیریت سرمایه گذاری تألیف چارلز پی جونز ترجمه تهرانی و نوربخش

تعداد صفحات : 583

دسته : مالی

حجم فایل : 8333 KB

مبلغ : 49000 تومان

پاورپوینت سود باقیمانده (همراه با مثالهای تشریحی)

تعداد صفحات : 17

دسته : مالی

حجم فایل : 671 KB

مبلغ : 11500 تومان

پاورپوینت تأمین سرمایه

تعداد صفحات : 33

دسته : مالی

حجم فایل : 2420 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت اهرم مالی و سیاست ساختار سرمایه (همراه با مثالهای تشریحی)

تعداد صفحات : 23

دسته : مالی

حجم فایل : 742 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت ارزش گذاری به روش ضرایب قیمت

تعداد صفحات : 28

دسته : مالی

حجم فایل : 2749 KB

مبلغ : 12000 تومان

پاورپوینت ارز و روش‌های تأمین مالی

تعداد صفحات : 42

دسته : مالی

حجم فایل : 985 KB

مبلغ : 12000 تومان

1