پروژه تاثیر عدالت سازمانی بر رفتار شهروند سازمانی در کارکنان شهرداری

تعداد صفحات : 133

دسته : مدیریت

حجم فایل : 512 KB

مبلغ : 14900 تومان

پروژه بررسی میزان رضایت معلمان مقطع ابتدایی از روش توصیفی

تعداد صفحات : 96

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 282 KB

مبلغ : 14900 تومان

پروژه بررسی تاثیر بازی های رایانه ای بر تفکر خلاق کودکان مراکز پیش دبستانی

تعداد صفحات : 93

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 1056 KB

مبلغ : 14900 تومان

پروژه بررسی کیفیت خدمات خرده فروشی از دیدگاه مشتریان فروشگاه های زنجیره ای

تعداد صفحات : 142

دسته : مدیریت

حجم فایل : 495 KB

مبلغ : 14900 تومان

پروژه بررسی و ارزیابی رضایت مشتریان از بانکداری الکترونیکی در شعب بانک ملت

تعداد صفحات : 129

دسته : مدیریت

حجم فایل : 1275 KB

مبلغ : 14900 تومان

پروژه بررسی رابطه بین تصویر برند شرکت مواد غذایی و عرضه از دیدگاه مشتریان

تعداد صفحات : 93

دسته : مدیریت

حجم فایل : 472 KB

مبلغ : 14900 تومان

پروژه بررسی میزان استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از مدیریت کیفیت جامع TQM

تعداد صفحات : 94

دسته : مدیریت

حجم فایل : 328 KB

مبلغ : 14900 تومان

پروژه تلفیق مدیریت کیفیت با مدیریت منابع انسانی در بیمارستان

تعداد صفحات : 122

دسته : علوم انسانی

حجم فایل : 1169 KB

مبلغ : 14900 تومان

پروژه بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری با خلاقیت دانش آموزان مقطع پنجم و ششم دبستان

تعداد صفحات : 106

دسته : روانشناسی و علوم تربیتی

حجم فایل : 399 KB

مبلغ : 14900 تومان

تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر توسعه اقتصادی ایران

تعداد صفحات : 98

دسته : اقتصاد

حجم فایل : 214 KB

مبلغ : 14900 تومان

1